TOMAS SERRIEN

Moderatie panelgesprek over neurodiversiteit @ 24 Hours of Deep Listening, Consouling.

24 Hours of Deep Listening Banner
© vzw De Console, Michelle Geerardyn

Op zaterdag 2 oktober om 11u modereer ik een panelgesprek op het festival ’24 Hours of Deep Listening’, georganiseerd door het Gentse label Consouling Sounds.

Locatie: Lakenmetershuis & Tinnenpot, Vrijdagmarkt 24 & Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent

Info & tickets: https://www.consoulingpresents.be/timetable

Deze Care Talk gaat over neurodiversiteit. De wetenschap gaat ervan uit dat onze hersenen op verschillende manieren kunnen functioneren, wat leidt tot een enorme diversiteit aan menselijke belevingen en kwaliteiten. Verschillende vormen van ‘anders-zijn’ worden in onze samenleving echter steeds vaker gelabeld met een etiket zoals dyslexie, ADD, ADHD of autisme en ondergaan vervolgens een proces van psychologisering en medicalisering.

Is dit een trend om aan te moedigen of hebben we nood aan een andere aanpak?

Neurodiversiteit biedt een andere kijk op deze ‘stoornissen’ door de menselijke variatie in het brein te vieren in de plaats van te problematiseren. In deze Care Talk bespreken ervaringsdeskundigen en zorgverleners hoe we deze visie in de praktijk kunnen omzetten. Moeten we af van de klassieke definities van normaliteit en gezondheid? Wat is de connectie tussen creativiteit en anders-zijn? Moeten we meer aandacht hebben voor de kracht aan diversiteit? Zo ja, hoe doen we dat en hoe implementeren we deze nieuwe visie in onze zorginstellingen? Welk mensbeeld hebben we nodig om de mens in al zijn facetten te leren accepteren, zonder zijn kwetsbaarheden te abnormaliseren?

Panelleden: 

Geef een reactie

Blog at WordPress.com.