TOMAS SERRIEN

iStock_000007254422SmallOver wat gaat deze lezing?

Wat zijn stamcellen en waarom zijn ze zo belangrijk? Wat kan men ermee bereiken? Hoe ver staat het stamcelonderzoek en welke ethische vragen roept zo’n onderzoek op? Na een inleidende sessie over stamcelonderzoek, ga ik in deze lezing in op het thema van stamceldonatie. Ik sta hierbij uitgebreid stil bij mijn persoonlijke bijdrages aan het debat rond stamceltherapie die de voorbije jaren regelmatig in de media verschenen.

Druk hier om deze lezing aan te vragen.

Blog at WordPress.com.