TOMAS SERRIEN

Alternatief 2

Muziek kan ontroeren, pijn verzachten of de dansbenen prikkelen. Maar wat ervaren we precies als we luisteren naar Chopin, Pink Floyd of Bob Dylan? Wat maakt onze beleving van muziek zo kenmerkend? 


Tomas Serrien tracht in dit boek te achterhalen hoe we muziek gewaarworden. Hoewel muziek er in de eerste plaats is om naar te luisteren, legt de auteur uit waarom ook het denken en schrijven over muziek bijzonder zinvol kan zijn en neemt hij de lezer mee in een muzikale zoektocht vol diepzinnige overpeinzingen. Aan de hand van diverse muziekstukken, die gebundeld zijn in eenvoudig te beluisteren afspeellijsten, gaat hij op zoek naar antwoorden op verschillende vragen. Luistert de mens aandachtig genoeg? Wat is het verschil tussen muziek en geluid? Wat is de muzikale tijd? Hoe ervaren doven muziek? Wat is de rol van emoties bij het luisteren naar muziek? Kan muziek ook genezend werken?


Blog at WordPress.com.