TOMAS SERRIEN

‘Muziek zit tussen je oren’ is in juni 2023 bij uitgeverij Damon verschenen. Dit boek bundelt muziekfilosofische essays van een aantal muzikale denkers uit Vlaanderen en Nederland. Ik schreef een hoofdstuk met als onderwerp ‘Muziek als een bijzondere betekenis‘. Het is een samenvatting van mijn algemene ideeën over muziekfilosofie.

Het boek wordt officieel voorgesteld in de ISVW tijdens de muziekfilosofische zomercursus in juli 2023. Bestel een exemplaar van dit boek via deze website.


Muziek zit tussen je oren! Muziekfilosofische beschouwingen

Muziek waar we het liefst naar luisteren heeft voor ons vaak grote betekenis, maar waar komt die vandaan? Is de muziek de drager van de betekenis die wij erin horen? Of creëren wij die zelf en zit die betekenis dus ‘tussen onze oren’?

De auteurs maken in een reeks muziekfilosofische essays duidelijk dat inzicht in wat er gebeurt in een muziekstuk en het luisterproces wel degelijk iets toevoegt aan onze beleving van muziek en aan de zin die wij ervaren als we ernaar luisteren.

Muziek zit tussen je oren is een vervolg op de succesvolle uitgave Welke taal spreekt de muziek?

Blog at WordPress.com.