TOMAS SERRIEN

Nieuw boek ‘Verdwaald in verlichting’ verschijnt dit najaar.

69449810_2403015906451539_1525980366777614336_n

‘Verdwaald in verlichting’ verschijnt dit najaar bij Borgerhoff & Lamberigts.

Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Deze waarden spruiten voort uit de 18de-eeuwse verlichting, die mee de basis legde voor de westerse samenleving waarin democratie, rede en tolerantie zegevieren. Over deze waarden leek algemene consensus te bestaan. Toch leven we vandaag in een samenleving die hierover sterk polariseert. Het politieke landschap versnippert, de traditionele politieke stromingen verliezen slagkracht en mensen voelen zich aangetrokken tot radicalere ideeën.

Tegelijk valt op dat bijna iedereen zijn inspiratie en zijn eigen gelijk haalt uit diezelfde verlichtingswaarden. Zowel progressieve als conservatieve partijen, zowel religieuze als seculiere mensen, zowel wereldburgers als nationalisten beroepen zich erop. Zijn de verlichtingswaarden ‘verdwaald’? Ze blijken alvast voor interpretatie vatbaar en minder standvastig dan sommigen hadden gedacht. En als deze waarden voor iedereen zo ideaal zijn, waarom gaat de samenleving dan niet vanzelf richting meer consensus en samenwerking?

Moslimtheoloog Khalid Benhaddou en politiek filosoof Patrick Loobuyck proberen deze paradox beter te begrijpen. Hoe komt het dat zij vanuit hun totaal verschillende achtergrond toch overeen komen? Wat is de plaats van religie in een verlichte samenleving? Wat is de betekenis van deze waarden voor het onderwijs? In gesprek met elkaar gaan ze op zoek naar de zin en de toekomst van een verlicht samenlevingsmodel.

Eén reactie op “Nieuw boek ‘Verdwaald in verlichting’ verschijnt dit najaar.”

Geef een reactie

Blog at WordPress.com.